Terug naar START  

WAAROM LEEF IK?

WAAROM LEEF IK?

Copyrights van deze site "Waarom leef ik?"

© 2003-2013  Stichting Evangelische Zending Bahia en Betim (EZBB). Gevestigd te Parnamirim - RN, Brazilië. Alle rechten voorbehouden.

WAARSCHUWING

Dit computer program en intellectuele rechten vallen onder de wet op het auteursrecht en internationale verdragen.
Ongeautoriseerd kopieën van dit program, zal tot strafrechtelijke vervolging leiden.

Dank u voor het bekijken van dit programma. Dit computer programma is beschermd onder de wet van auteursrechten, daarom mag u niets aan de inhoud veranderen!

De Nederlandse Bijbelteksten vallen onder de auteursrechten van het Nederlandse Bijbelgenootschap, Haarlem, Nederland.

De muziek rechten vallen onder de auteursrechten van de desbetreffende artiest.

Het copyright van afbeeldingen of foto's is van de gerelateerde auteur EN NIET VAN DE PQEV. Ondanks dat Google (in 2018 begon Google de afbeeldingen te indexeren) soms de PQEV als bron noemt. HTML5 heeft de tooltip aan de afbeelding toegevoegd. Daarom gebruiken we de tooltip om naar de bron van de afbeelding te verwijzen. Deze site is bedoeld voor educatie en niet voor commercieel gebruik.

CCLI licence nummer: 524267

Bron Foto's en Tekeningen:
Corel Magic Gallery van Corel Incorporation Limted
Fotos en videos overgenomen van internet vallen onder de auteursrechten van de desbetreffende artiest.

De geciteerde Bijbelteksten werden met toestemming van het Nederlands Bijbel
Genootschap overgenomen uit de NBG-vertaling van 1951.
Nederlands Bijbel Genootschap © 1951

Wijzingen aangebracht door de acteur (zoals "Gij zijt" verandert naar "U bent" en tussen haakjes wie met Ik wordt bedoeld, bijv. Ik (Paulus)) in deze Bijbelteksten vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur en NIET onder de verantwoordelijkheid van het Nederlands Bijbel Genootschap.